20, 21, 27 a 28  Mehefin.Lleoliad: Neuadd Ceinewydd & Theatr Byd Bychan Aberteifi.Gweithdai Cyfansoddi Cerddoriaeth sy’n cynnwys sgwrs gan Sefydliad Seawatch a thaith archwilio mewn cwch o amgylch Bae Ceredigion.Er mwyn archebu lle cysylltwch â admin@communitymusicwales.org.uk neu 02920 838060. 1 Amdan y Prosiect Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n […]

Dywedwch eich stori wrth CGC

Fuoch chi erioed yn gysylltiedig ag un o brosiectau CGC? Fuoch chi’n gyfranogwr, yn diwtor, yn bartner neu’n rhan o Complete Control Music neu Ciwdod? Efallai eich bod chi yno yn y cychwyn cyntaf, pan oedd CGC yn sbarc bychan ym meddyliau criw o gerddorion cymunedol Caerdydd yn 1991. Rydym eisiau clywed gennych chi.   […]

Cyhoeddiad Garfield Weston

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yn falch o gyhoeddi eu bod wedi llwyddo yn eu cais i Sefydliad Garfield Weston am werth £30,000 o gyllid craidd am flwyddyn. Bydd hyn yn caniatáu inni ddatblygu a rhoi tri phrosiect ar waith a fydd yn cael effaith sylweddol ar gymunedau difreintiedig drwy Gymru gyfan. Mae CGC wedi […]

Gweinyddwr Cronfa Ddata Gwirfoddoli

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gofrestredig ac rydym yn chwilio am wirfoddolwr i roi cymorth swyddfa ar gyfer gwaith gweinyddu cronfa ddata. Mae arnom angen rhywun i gysylltu â’r unigolion/sefydliadau sydd ar ein cronfa ddata Access i sicrhau fod ein cofnodion yn gywir ac i ddiweddaru gwybodaeth yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn […]

Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Nefyn ym mis Medi.   Mi fyddy cwrs yma yn anelu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth. Ar gyfer pwy?   I’r canlynol: Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu […]

Diolch!

Hoffwn ddiolch o galon unwaith eto i griw anhygoel Clwb Acwstig Penarth am roi mwy o offer i Cerdd Gymunedol Cymru. Mae’r clwb yn cyfarfod unwaith y mis yn Swît Y Tywysog William, Clwb Ceidwadwyr Penarth am noson o gerddoriaeth acwstig, barddoniaeth neu unrhyw berfformiad sy’n addas ar gyfer llwyfan bychan. Mae holl elw eu […]

“Cer i Greu” CGCyng Nghanol Dinas Caerdydd

Ar 1-3 Ebrill 2016 ymunodd BBC Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? â’i gilydd gyda chymorth nifer o sefydliadau rhagorol yn ystod penwythnos cynhwysfawr i ddathlu creadigrwydd y genedl – a bu CGC yn rhan o’r gweithgareddau. Ar ddydd Sadwrn, 2 Ebrill, cludodd aelodau’r staff a Ron, y tiwtor, amrywiaeth o ddrymiau Affricanaidd i […]

“Making” Music

Ym mis Mai ymgeisiodd CGC am gronfa gyllid gan Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i gynnal gweithdai yn y gymuned fel rhan o wythnos gelfyddydau gwirfoddol, ac roeddem yn lwcus iawn o’i dderbyn. Penderfynwyd ymuno â Marchnad Fwyd y Rhath a chynnal gweithdai offerynnau taro ‘hen ddeunyddiau’ i roi cyfle i’r gymuned gymdeithasu a chreu mwy. Ar […]