Ydych chi’n datblygu fel cerddor, cyfansoddwr neu fardd?

Allwch chi fwmian tôn neu chwarae drymiau ar eich glin?


Penblwydd Hapus CGC!

Yn 2017 bydd CGC yn troi’n 25 oed ac i ddathlu’r achlysur hoffem roi gwahoddiad ichi fod yn rhan o’r digwyddiad.

Bydd y sefydliad yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu cân “ben-blwydd” rhwng 1 Hydref a 30 Tachwedd 2017, a’r bwriad yw perfformio’r gân fuddugol mewn gala ddathliadol fel y gall pawb ei chanu a chyd-chwarae â hi

bringingcommunitiestogetherbannercym

Yn ddelfrydol, bydd y gân yn sôn, nid yn unig am Gerdd Gymunedol Cymru ond hefyd am ddathlu cerddoriaeth gymunedol yn gyffredinol, ac er y byddai’r elusen yn hoffi dylanwadu cyn lleied ag sydd bosibl ar eich cyfraniad creadigol bydd yn rhaid dilyn rhai canllawiau cyffredinol. Dylai’r gân fod yn un ddathliadol, anthemaidd ac yn hawdd i’w dysgu; a dyna’r cwbl - mae’r gweddill yn dibynnu’n gyfan gwbl arnoch chi!

Bydd y cystadleuwyr yn cael eu beirniadu gan banel arbennig o enwogion, er mwyn ffurfio rhestr fer o dair cân. Yna bydd y cyhoedd yn pleidleisio i ganfod y gân derfynol, a bydd yr enillydd yn cael gwahoddiad i’r gala lle bydd yn cael cyfle i berfformio ei gân gyda’r gynulleidfa a grwpiau cymunedol eraill a fydd yn perfformio. Ond cofiwch, nid oes gorfodaeth arnoch o gwbl, os nad ydych yn dymuno perfformio yna peidiwch â phoeni! Prif bwrpas CGC drwy wneud hyn yw annog creadigrwydd a rhoi cyfle i’ch cân chi serennu.

Felly, ydych chi’n datblygu fel cerddor, cyfansoddwr neu fardd? Allwch chi fwmian tôn neu chwarae drymiau ar eich glin? Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb, yn unigolion, neu’n aelod o grŵp, a cheir sawl ffordd o gyflwyno eich cais. Os oes gennych ffordd o recordio neu o ysgrifennu eich cân gallwch gyflwyno eich cais ym mha bynnag ffordd y dymunwch; fel recordiad o gerddorfa lawn neu dôn syml wedi ei chanu o flaen meicroffon y cyfrifiadur.