Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae gan Gerdd Gymunedol Cymru Fwrdd Ymddiriedolwyr sy’n cwrdd yn chwarterol ac sy’n gyfrifol am gyfeiriad strategol a pholisi’r elusen.

Mae arsyllwr o Gyngor Celfyddydau Cymru yn eistedd ar y Bwrdd hefyd ond nid oes ganddo/ganddi hawliau pleidleisio. Swyddog Gweithredol y Bwrdd Ymddiriedolwyr yw'r Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am reoli CGC yn effeithiol a'i ddatblygu'n strategol yn unol i gyfansoddiad a'i nodau ac amcanion.

Lisa Davies

Cadeirydd
Mae Lisa yn gynhyrchydd ffilmiau creadigol a hyfforddwr cyfryngau. Cynhyrchodd nifer o ffilmiau byrion, yn cynnwys The Homing Bird a enwebwyd ar gyfer gwobr BAFTA. Hyd yn ddiweddar hi oedd Rheolwr Uned Cymru ar gyfer Burn Burn Burn, ffilm hir annibynnol a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain ac a enwebwyd ar gyfer Gwobr Sundance Discovery. Cyn hynny Lisa oedd Cyfarwyddwr dechreuol Zoom Cymru, gŵyl ffilm Cymru i bobl ifanc a sefydliad hyfforddi’r cyfryngau. Bu hefyd yn gyfrifol am gyflwyno rhan o raglen Ffilm yn Afan Ffilm Cymru, a sefydlu Time Schools ar gyfer Spice - sefydliad credydau amser.

John Williams

Is-gadeirydd
Ar hyn o bryd mae John Williams yn gweithio fel ymgynghorydd TG llawrydd i’w gwmni John Williams Consulting Ltd. Mae’n aelod o Gelf a Busnes a daeth i weithio gyda ni trwy eu cynllun banc bwrdd. Mae wrth ei fodd â cherddoriaeth yn eu amser sbâr ac mae wedi chwarae mewn bandiau.

Sue Cottrell

Mae Sue yn Ymgynghorydd Addysg, sy’n gweithio gyda sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, Ofqual, Cymwysterau Cymru a Meddwl, Dysgu, Herio! Cyn hyn, bu’n gweithio fel Partner ar Raglen Cymorth Cenedlaethol ar gyfer Llythrennedd a Rhifedd, ac fel Swyddog Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio i AdAS, ACCAC a CCC. Mae ei chyhoeddiadau yn cynnwys gwaith ymchwil yn BJME, adnoddau ar gyfer y BBC a 'Can I tell you about Stammering?' (Jessica Kingsley Publishers). Mae’n hi wedi dysgu Cymraeg.

Lewis Gwyther

yn gweithio i gwmni dawns Earthfall yn yr adran Farchnata a Chyfathrebu, ac mae’n Rheolwr Celfyddydau llawrydd, ac yn gweithio gyda’r celfyddydau a dementia yn ogystal â theatr i bobl ifanc. Mae wedi gweithio ar brosiectau cerddoriaeth i bobl ifanc ledled Cymru ac mae’n chwarae mewn band blues o Gaerdydd.

Ruth Morris

Mae Ruth wedi bod yn gysylltiedig â cherddoriaeth erioed, fel sacsoffonydd sesiwn a chantores. Ar ôl astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, dechreuodd ymddiddori o ddifrif ym maes cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru. Ar ôl gweithio yn y Celfyddydau yn y trydydd sector a’r sector preifat, bellach mae Ruth yn arbenigo mewn corau cymunedol, ac ar hyn o bryd hi yw Rheolwr Arweinyddion Rock Choir, sef rhwydwaith corau cymunedol mwyaf y DU.

Ryan Price

Mae Ryan yn gweithio ar hyn o bryd i Swyddfa Archwilio Cymru fel Archwilydd Ariannol, ac mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad ym maes archwilio datganiadau ariannol cwmnïau ac elusennau, yn ogystal â datganiadau cyrff mwy y llywodraeth. Yn ddiweddar, enillodd gymhwyster Cyfrifydd Siartredig gyda’r ICAEW. Mae Ryan wedi bod yn gysylltiedig â sîn cerddoriaeth fyw De Cymru am nifer o flynyddoedd, fel gitarydd a chanwr mewn sawl band yn Nhrefynwy a Chaerdydd.

Tom Dyer

Mae Tom yn gynghorwr cyfreithiol profiadol sy’n arbenigo mewn Lles Cymdeithasol a Chyflogaeth. Bellach mae’n Swyddog Datblygu Cymunedol sy’n canolbwyntio ar ehangu gwasanaethu arbennig. Mae ganddo ddiddordeb angerddol yn y celfyddydau ac yn y ffordd y gallant effeithio ar unigolyn, yn seiliedig ar ei brofiadau yn ymuno â chôr yn y swyddfa. Mae Tom hefyd yn cymryd rhan yn gyson mewn cynyrchiadau amatur o amgylch Caerdydd ac mae’n chwarae drymiau mewn nifer o fandiau ac mewn sioeau.