Hyfforddiant Tiwtoriad

Ydych chi’n gerddor neu’n athro neu athrawes cerddoriaeth? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn Diwtor Cerdd Gymunedol?

Yna mae ein rhaglen Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol achrededig yn berffaith ar eich cyfer chi.

Cwrs ymarferol 5 diwrnod ym Mangor

11eg, 12fed, 18fed, 25ain, 26 Medi

Rydym wedi bod yn cynnal y cwrs hwn am 25 mlynedd ac mae ein hyfforddeion wedi bod yn mynd ymlaen i weithio fel tiwtoriaid mewn amrywiaeth o leoliadau drwy Gymru gyfan.

Dyma’r unig gwrs hyfforddi yng Nghymru sy’n arwain at dystysgrif achrededig sy’n canolbwyntio ar gynnal gweithdai.

Fel dilyniant i’r cwrs hwn ceir nifer cyfyngedig o leoliadau taledig i gysgodi un o’n tiwtoriaid, a chael profiad go iawn o brosiect, er mwyn rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith yn ymarferol.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n mynychu’r cwrs yn cytuno y bydd yn fanteisiol ichi yn ystod unrhyw gyfnod o’ch gyrfa gerddorol:

"I ddechrau roeddwn wedi meddwl y byddai bod yn diwtor cerddoriaeth gymunedol yn ffordd newydd bleserus o wneud ychydig o arian ychwanegol pan nad oeddwn yn teithio neu’n recordio, ond mae gwneud y cwrs hyfforddi wedi agor y drws i gymaint mwy na hynny. Mae’r boddhad ydw i’n ei gael wrth wneud gwahaniaeth gwirioneddol i sefyllfaoedd pobl, drwy gyfrwng cerddoriaeth, yn aruthrol. Roeddwn yn gerddor profiadol ond yn sicr doeddwn i ddim yn hwylusydd gweithdy profiadol, a rhoddodd y cwrs yma’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol imi fynd â cherddoriaeth allan i ble mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn."

Dan Swain

9Bach

Rydym yn chwilio am gerddorion nad ydynt yn gyfarwydd â’r arfer, a rhai sydd eisiau gwybod mwy am Wersi Cerddoriaeth Gymunedol, a thiwtoriaid profiadol sy’n awyddus efallai i gael achrediad, ymestyn eu portffolio neu wella rhai agweddau o’u gwaith. Gall cerddorion newydd neu chwilfrydig ddysgu sgiliau cynnal gweithdai, tiwtora ac egwyddorion craidd hwyluso gweithdai grŵp.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch ni i hannaht@communitymusicwales.org.uk
Neu ffoniwch 02920 838060