Blwyddyn 5

Yn y bumed flwyddyn buom yn cydweithio ag 84 o bobl ifanc ledled De Cymru. Buom yn gweithio unwaith eto mewn partneriaeth â Barnardo's, gan gynnal gweithdai ysgrifennu caneuon gyda grŵp a gyflwynodd berfformiad terfynol o flaen eu cyfoedion a’u teuluoedd. Buom yn gweithio â hwy eto dros yr haf fel rhan o 'ysgol haf,' lle buont yn ysgrifennu cerddoriaeth newydd, yna’n ei recordio a’i pherfformio unwaith eto.
Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Gwnaethom barhau ein gwaith ym Mlaenau Gwent, gan weithio mewn partneriaeth â grŵp Sinema Neuadd y Farchnad Bryn-mawr, a chynnal gweithdai roc a pop a throelli disgiau gyda phobl ifanc NEET. Roedd y sesiynau hyn yn anelu at roi cyfleoedd creadigol i bobl ifanc a chyfle i ennill achrediad. Ym Merthyr Tudful, buom yn gweithio yn Nowlais, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol Ganmlwyddol Stephens a George gyda grwpiau o bobl ifanc ddifreintiedig. Bu’r bobl ifanc hyn yn creu offerynnau ac yna’n eu chwarae gan berfformio yn ystod Gorymdaith drwy ganol y dref fel rhan o Ddiwrnod y Llyfr.
Buom yn gweithio unwaith eto yng Nghaerffili yn cynnal sesiynau DJ ac ysgrifennu caneuon yn wythnosol gyda 'Include' sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi eu gwahardd o ysgolion. Rydym hefyd wedi datblygu perthynas newydd â sefydliad 'Building Bridges' sy'n gweithio gyda phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl, a buom yn cynnal gweithdai gyda'r grŵp hwn yn Sir Fynwy a Chasnewydd.
Arrow
Arrow
Slider